Dr Qooto Qooto54 Dulmi4
 JUG JUG MEESHAADA JOOG7 Kala Haab6